top of page

แผนกบัญชี

ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี

รายละเอียด​

 • จัดทำเอกสาร จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูล การบันทึกบัญชีและเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และ ถูกหลักบัญชี

 • ควบคุมดูแลงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ.กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด - เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ (แถวเดอะมอล์ท่าพระ)

 • บ.วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด - อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 

วันทำงาน

 • ทำงาน จันทร์ – เสาร์ หยุด วันอาทิตย์

 

อัตราที่รับ

 • 1 อัตรา

 

รายรับ

 • 20,000 - 40,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

 • สามารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยขยัน หากไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด

 • imageedit_4_2379674445
 • Call icon
bottom of page