top of page

แผนกธุรการ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ

รายละเอียดงาน

 • พิมพ์เอกสาร,บันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ

 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ.กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด - เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ (แถวเดอะมอล์ท่าพระ)

 

อัตราที่รับ

 • 1 ตำแหน่ง

 

รายรับ

 • 18,000 – 25,000

 

วันทำงาน

 • ทำงาน จันทร์ – เสาร์ หยุด วันอาทิตย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

 • ทำงาน จันทร์ – เสาร์ หยุด วันอาทิตย์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยขยัน หากไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด

 • imageedit_4_2379674445
 • Call icon
bottom of page