top of page

แผนกคลังสินค้า

ตำแหน่ง: พนักงานสโตร์

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมสินค้า

 • ประสานงานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้ากับขนส่ง

 • ดูแลสต๊อกสินค้า

 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ.กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด - เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ (แถวเดอะมอล์ท่าพระ)


วันทำงาน

 • ทำงาน จันทร์ – เสาร์ หยุด วันอาทิตย์


อัตราที่รับ

 • 1 อัตรา

รายรับ

 • 15,000 - 30,000

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 23 – 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

 • มีความขยัน อดทน และ ตรงต่อเวลา

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยขยัน หากไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด

 • imageedit_4_2379674445
 • Call icon
bottom of page