ทีมงาน

สมาชิกในบริษัทประกอบด้วย 5 แผนกหลัก

ฝ่ายขาย

แผนกขายของ บริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด ได้เข้าถึงลูกค้าทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บุคลากรได้ผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้สินค้าจนมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า เพื่อที่จะสามารถนำเสนอและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายการบำรุงรักษา และ เทคนิค

สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ ของสินค้า มีช่างเทคนิคจากต่างประเทศที่สามารถไปทดลองการใช้งานของสินค้าได้ที่โรงงานของลูกค้าผู้ใช้

ฝ่ายธุรการ

ทำหน้าที่ติดต่อเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร, การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกของลูกค้าและสมาชิกในบริษัทฯ

ฝ่ายจัดส่งสินค้า

ทำงานด้วยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีมารยาท รวมทั้งการแต่งกายที่เรียบร้อย สุภาพ และได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า

ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของบริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด และบริษัทในเครือ ก่อนนำส่งสินค้าบริษัทฯ มุ่งมั้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการขายและให้ความรู้กับทุกหน่วยงานเกี่ยวกับสินค้า การประชุมประจำหน่วยงานทำให้ได้ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ และพนักงาน กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด อีกทั้งมีโอกาสดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยมีการจัดกิจกรรมนำเที่ยวแด่ท่านผู้มีอุปการคุณ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชมของท่านผู้มีอุปการะคุณตลอดมา

กลับสู่หน้าภาษาอังกฤษ กดทีนี่

บริษัท กู๊ดวิล แมชชิน จำกัด

265-271 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กทม 10600
โทร: +66-2476-0028 แฟกซ์: +66-2476-8368 

อีเมล์: sales1@kovet.com

FOLLOW US ON

  • imageedit_10_2068533729
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • telephone

©2020 Goodwill Machine Co. Ltd

  • imageedit_4_2379674445
  • Call icon