เครื่องมือวัดค่าต่างๆ

Modern_Digital_Multimeters_UT61D_UT61E-7

เครื่องวัดดิจิตอล

Vernier_Caliper_0_12x1_128-700x500_edite

เครื่องมือวัดขนาด